Claude Carlier 2009.12.16

Harmonie Royale de la Police de Gand

Harmonie Royale de la Police de Gand

Koninklike Gents Politieharmonie - 2 -
Kerstconcert - Gent 2009

De harmonie werd gesticht in 1901 en bestond destijds uit een 20-tal muzikanten, allen lid van het stedelijke politiekorps.
De groep breidde later uit tot een 70-tal personen.
De harmonie verzorgde zeer uiteenlopende optredens, maar de meeste waren in dienst van de stad Gent die er beroep op deed om haar plechtigheden op te luisteren.
Ook vooor vaderlandlievende vieringen werd ze gevraagd.
Ook in het buitenland waren er optredens als ambassadeur voor de stad Gent: in Arnhem, Rouen, Londen, Neumüster, Nice, Parijs, Wuppertal, en veel andere steden.
In 2001 bracht ze een cd uit om het 100-jarige bestaan te vieren.

Om alle foto's van dit concert te bekijken, klik HIER


Harmonie Royale de la Police de Gand - 2 -
Concert de Noël 2009 - Gand

L'harmonie a été fondée en 1901 et comptait à l'époque une vingtaine de musiciens, membres de la police locale de Gand.
Le groupe s'agrandit ensuite jusqu'à une septantaine de personnes.
L'harmonie se produisait souvent, mais la plupart du temps, elle jouait lors de festivités organisées par la ville de Gand.
Elle était également demandée pour les fêtes patriotiques.
Elle était aussi l'ambassadrice de la ville de Gand à l'étranger: à Arnhem, Rouen, Londres, Neumüster, Nice, Paris, Wuppertal et beaucoup d'autres villes.
En 2001, elle a sorti un cd pour fêter son centenaire.

Pour voir le reste des photos du concert de Noël, cliquer ICI

Vous êtes victimes d'appels téléphoniques intempestifs émanant de firmes publicitaires... cliquer
Commentaires Écrire un commentaire